Verborgen gebreken

Over het algemeen mag een koper aannemen dat het huis voldoet aan zijn of haar verwachtingen. Het hoort dan ook niet zo te zijn dat na de koop blijkt dat het huis op sterk verzakte grond staat, het dak lekt, er lekkages zijn of dat er zelfs sprake is van asbest. Bent u erachter gekomen dat uw pas gekochte woning gebreken vertoont, waarvan u bij de koop niet wist dat deze er waren? Het is in zo’n situatie soms mogelijk om de verkoper (gedeeltelijk) aansprakelijk te houden voor de schade. Het is echter belangrijk om eerst na te gaan wat voor gebrek het is. Was het een zichtbaar tijdens de bezichtiging van het huis of kon er makkelijk overheen gekeken worden? Bij zichtbare gebreken, denk bijvoorbeeld aan een scheur in de muur, is de verkoper niet aansprakelijk. U had dit immers kunnen zien toen u naar het huis ging kijken en hierop uw bod kunnen aanpassen. Bij verborgen gebreken koopwoning kunt u ervoor kiezen om juridische stappen te ondernemen. Wij nemen u mee in het proces.

Plichten koper

Om na te gaan of u recht heeft op een eventuele vergoeding van de verkoper is het belangrijk om te weten of u uw plichten bent na gekomen tijdens de koop. Zo gaat de rechtbank ervan uit dat u bij het zien van waterstrepen op de muur, vragen gaat stellen of er eventueel sprake is van lekkage. U had hier dan ook een onderzoek naar kunnen instellen, we spreken dan ook altijd over een onderzoeksplicht. Zodra u niet voldoet aan deze plicht kan de verkoper juridisch niet aansprakelijk gehouden worden voor de mogelijke schade.

Plichten verkoper

Niet alleen u als koper heeft een aantal plichten om aan te voldoen, ook de verkoper moet zich houden aan een aantal regels. Zo is een verkoper verplicht om melding te maken van een eventueel gebrek in huis. Ook bij vragen van een bouwkundige of van de koper moet hij of zij een eerlijk antwoord geven. Blijkt na de koop dat dit niet het geval is geweest, moet de verkoper bijna altijd de schade vergoeden.

Let op het koopcontract

Naast de plichten van een koper en verkoper is er nog een belangrijk onderdeel van de koop belangrijk: het koopcontract. Hierin kan opgenomen zijn dat eventuele verborgen gebreken niet onder de verantwoording van de verkoper vallen. In dit geval kunnen er geen juridische stappen ondernomen worden. Jullie hebben hier immers allebei akkoord voor gegeven.

Bent u het slachtoffer geworden van verborgen gebreken in uw koopwoning en heeft u nog steeds geen idee hoe u stappen kunt ondernemen? Kijk voor meer info op Woning Jurist.