Samen scheiden

De naam van deze pagina is bewust gekozen. Indien u het beide eens bent over het feit dat er een echtscheiding dient te komen en op de belangrijkste gebieden (kinderen, huis, alimentatie) in grote mate overeenstemming hebt over de te treffen regeling, kan echtscheiding snel en in goed overleg en op een zeer goedkope wijze geregeld worden. Uw woonplaats maakt daarbij niet uit, wij kunnen in geheel Nederland optreden.

Zakelijk

Hetgeen wij u aanbieden betreft een zakelijke regeling.
Hulp bij emotionele vraagstukken of verwerking van de problematiek dient desgewenst ingeroepen te worden bij de hierop gespecialiseerde instellingen.

Ons werk

Ons werk bestaat eruit enerzijds uw gezamenlijke wensen uit te werken in één overeenkomst – het zogenaamde echtscheidingsconvenant – welke overeenkomst recht doet aan beiden en de negatieve consequenties van de echtscheiding voor beiden zo beperkt mogelijk houdt, anderzijds in het begeleiden van de echtscheidingsprocedure en het verzorgen van de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u getrouwd bent.
Pas bij die inschrijving bent u gescheiden.