Kosten scheiding

Zelf betalen

Indien u de kosten zelf dient te betalen en niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt (zie hierna), dan zijn de kosten:
– voor een echtscheiding € 600,00 inclusief kantoorkosten en BTW, doch exclusief de griffierechten die aan de Rechtbank moeten worden betaald, thans € 267,00 (tarief januari 2012).
– voor een ontbinding geregistreerd partnerschap op gemeenschappelijk verzoek en een convenant bij samenwoning
€ 600,00 inclusief kantoorkosten en BTW, doch exclusief de legeskosten van de gemeente voor de omzetting naar en de beëindiging van het geregistreerd partnerschap en exclusief € 267,00 griffierecht in het geval geregistreerde partners kinderen hebben .

Uitgegaan wordt van een maximale invulling door u van het vragenformulier, voorafgaande overeenstemming over alle wezenlijke punten en één gesprek op kantoor. Het tarief van € 600,00 is gebaseerd op drie uur werk. Indien meer dan vier uur werk wordt besteed, worden de meeruren tegen het standaard tarief gefactureerd.

Onvermogen

De overheid financiert rechtshulp voor de minder draagkrachtigen.
Bij www.rvr.org kunt u informatie inwinnen over de financiële grenzen en zelf een draagkrachtberekening maken en een eigen bijdrage berekenen. Let u op zowel inkomen als vermogen. Let er verder op dat u apart beoordeeld wordt. Als er geen kinderen zijn worden beiden als alleenstaanden aangemerkt, zijn er wel kinderen wordt degene waar de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben als onvolledig gezin aangemerkt en de andere als alleenstaande.

Bij twijfel of u wel of niet in aanmerking komt voor een toegevoegde advocaat kunt u het beste gewoon een aanvrage indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand zodat u zekerheid krijgt.