Huurrecht

Problemen met uw (ver)huurder?

Hoe zit het nu precies met de rechten en plichten die je als huurder en verhuurder hebt? Wat mag of moet je nu wel en wat niet? Veel vragen kunnen aan de hand van de wet en de jurisprudentie (rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen) worden beantwoord. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de huurder een veel sterkere juridische positie heeft dan de verhuurder. Maar deze bescherming is niet in alle gevallen even sterk. Zo geniet een huurder van bedrijfsruimte veel minder bescherming dan een huurder van woonruimte. Niet alle huurders van bedrijfruimte genieten echter dezelfde bescherming. Dit is weer afhankelijk van het soort bedrijfsruimte.

Voorbeelden van problemen die zich op het gebied van huurrecht kunnen voordoen, zijn:

Voor verhuurders:

– de huurder betaalt niet of niet op tijd;
– de huurder onderhoudt het gehuurde niet of vervuilt en beschadigt het zelfs;
– de huurder wil de woning niet in de oude staat opleveren;
– u wilt reparaties doorvoeren aan het verhuurde of het verhuurde renoveren maar de huurder staat dit niet toe;
– de huurder van een bedrijfsruimte wil zich laten vervangen door een andere huurder en u wordt geconfronteerd met een onbekende derde die de huurder aan u wil opdringen;
– u – als werkgever – verhuurt een dienstwoning aan een werknemer en de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt. U wilt op dat moment dat de werknemer de ter beschikking gestelde woning verlaat maar de werknemer wil niet.

Voor huurders:

– de gevraagde huurprijs en/of vergoeding van servicekosten zijn te hoog;
– ondanks dat u de verhuurder al diverse keren erop heeft gewezen, worden bepaalde gebreken niet verholpen;
– de verhuurder zegt ineens de huur op;
– de verhuurder wil de woning of de bedrijfruimte ontruimen;
– u wilt ingrijpende veranderingen aanbrengen in de woning en de verhuurder geeft daarvoor geen toestemming;
– u heeft de huurovereenkomst opgezegd en de verhuurder wil dat u alle door u aangebrachte en door de verhuurder geoorloofde veranderingen ongedaan maakt.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij kunnen u deskundig adviseren omtrent alle aspecten van het huurrecht of het nu gaat om de huur van bedrijfsruimte of woonruimte of een mengeling van beide. In ieder geval is het zinvol om een huurovereenkomst voor dat deze wordt aangegaan, aan ons voor te leggen zodat wij deze kunnen screenen om zo mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Wordt u echter op dit moment al geconfronteerd met problemen die voortvloeien uit een reeds bestaande huurovereenkomst dan is het uiteraard ook in dat geval raadzaam zich tot ons te wenden zodat wij u kunnen adviseren omtrent de mogelijkheden.

Wij zijn specialisten in het incasseren van achterstallige huurpenningen. U kunt zich als verhuurder tevens tot ons wenden teneinde indexeringen van de huur aan de huurder aan te zeggen tot zelfs het totale beheer van het gehuurde. Verder kunnen wij huurovereenkomsten voor u laten ontbinden bij de kantonrechter danwel procedures tot ontruiming opstarten.

Huurders kunnen wij onder meer bijstaan in procedures in verband met ontbinding van de huurovereenkomst en teneinde ontruiming te voorkomen.

Kortom: of u nu huurder of verhuurder bent, in beide gevallen bent u verzekerd van deskundig advies en adequate juridische bijstand.

Indien u zich naar aanleiding van het voorgaande tot ons wilt wenden, kunt u daarbij gebruik maken van ons gratis spreekuur dat iedere maandagavond plaats vindt van 17.30 uur tot 18:30 uur. Het is natuurlijk altijd mogelijk om buiten het spreekuur om een afspraak te maken binnen de reguliere kantoortijden met een van onze specialisten, bij ons op kantoor of bij u. Ook kunt u onder gebruikmaking van de pagina “contact uw problemen aan ons kenbaar maken. U ontvangt dan snel onze reactie. Pas daarna besluit U of U gebruik wilt maken van onze diensten, uiteraard nadat met u het kostenaspect is besproken.