Handelsrecht / Incasso’s

Incassobureaus, deurwaarders, juridische adviesbureaus en nog vele anderen plegen incasso’s voor u als u dat wenst. Allen hebben echter hun feitelijke en formele beperkingen. Niet echter de advocaat, die kan het hele proces begeleiden en uitvoeren. Naast informatie omtrent onze incassopraktijk vindt u algemene informatie over ons kantoor.

Zowel de aan ons kantoor verbonden advocaten alsook de administratieve medewerksters zijn zeer ervaren in de behandeling van incassozaken. Een goed beheer van uw openstaande rekeningen en de strikte incasso daarvan bij onwillende of onmachtige debiteuren zijn onontbeerlijk voor een goede bedrijfsvoering. Te vaak blijft door drukke werkzaamheden, sterke bedrijfsgroei etc. de incassering van vaak zeer lang openstaande rekeningen achterwege. Iedere ondernemer – klein of groot – besteedt zijn of haar tijd immers liever aan positieve zaken. Contact met langzame of zelfs wanbetalers wordt daar meestal niet toe gerekend. Ook het kostenaspect speelt daarbij vaak een doorslaggevende rol. U zult merken dat een consequent en eenvoudig debiteurenbeheer u niet alleen veel werk bespaart, maar dat dit ook een positieve uitstraling op de kwaliteit van uw klantenbestand heeft.

Voorop staat echter dat u niet alleen werkt om een opdracht uit te voeren of een dienst te verlenen maar dat u daarvoor ook de afgesproken betaling ontvangt. Op deze site vindt u meer informatie over onze werkwijze en een duidelijk en helder overzicht van het daaraan verbonden tarief.

Tarieven

Zie voor de tarieven en het speciale incassotarief de pagina Tarieven.