Echtscheiding

Een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is binnen een aantal weken geregeld. U downloadt of krijgt op verzoek per post toegestuurd een vragenformulier (zie pagina vragenformulier), desgewenst op diskette. Na de volledige invulling en regeling van de kosten wordt na een persoonlijke afspraak een concept echtscheidingsconvenant opgesteld, hetgeen u, afhankelijk van de ingewikkeldheid van de materie binnen enkele dagen daarna bereikt.

Het concept-echtscheidingsconvenant wordt aan u voorgelegd ter commentaar, aanvulling en akkoordverklaring. Bij akkoord van beiden wordt getekend.

In feite is de zaak dan al rond. U beiden bent jegens elkaar verbonden en kunt alleen nog maar tezamen een wijziging in het echtscheidingsconvenant aanbrengen of tezamen de echtscheiding intrekken.

Na ondertekening wordt het echtscheidingsconvenant aan de Rechtbank toegezonden die echtscheiding uitspreekt. Een formaliteit, want de Rechtbank kopieert enkel het echtscheidingsconvenant. Zij gaat niet zelf meer op onderzoek uit. Afhankelijk van welke Rechtbank duurt toezending van de uitspraak 4 tot 8 weken.

Na ontvangst van de uitspraak van de Rechtbank dient deze uitspraak nog ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent en dat kan binnen enkele dagen na de uitspraak geregeld zijn.

Totale duur ligt dus tussen de 5 en 10 weken

ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan ook op gemeenschappelijk verzoek plaatsvinden, in dat geval is het verschil met een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dat de ontbinding niet door de rechtbank wordt uitgesproken maar wordt ingeschreven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is gesloten.

DELING NA SAMENWONING

Ook mensen die samenwonen zonder dat ze een samenlevingscontract hebben gesloten of mensen die samenwonen en wel een samenlevingscontract hebben gesloten kunnen tot een gezamenlijke overeenkomst komen waarin ook alle zaken middels een convenant worden geregeld, zowel op het gebied van de deling, maar ook ten aanzien van eventuele de kinderen die uit de samenleving zijn geboren.